Publications

Click here for a full list of publications:      

/files/documenten/Publicaties%2020180119.pdf

 

Some important publications

 

Most recent books

 

Marcel Barnard, Johan Cilliers, Cas Wepener

Worship in the Network Culture. Fields and Methods, Concepts and Metaphors

( Liturgia Condenda 28), Leuven etc.: Peeters 2014.

 

Marcel Barnard, Wessel Stoker (red.)

Apocalyps in kunst. Ondergang als loutering?

Zoetermeer: Meinema 2014.

 

 

Key articles

• Cas Wepener, Henry Mbaya, Marcel Barnard, ‘Worship in the Corinthian Church (AIC) of Phepheni, Eastern Cape, South Africa, in Studia Liturgica 41 (2011) 252-273 [published in 2012]

• 'Ambivalent Images. Rethinking Biennale 52 Venice/ Documenta 12 Kassel and the Task of Practical Theology', in International Journal of Practical Theology 14/1 (2010) 68-85

• 'Flows of Worship in the Network Society. Liminality as Heuristic Concept in Practical Theologie Beyond Action Theory, In die Skriflig 44/1 (2010) 67-84

• ‘Bricolageliturgie: Liturgical Studies Revisited’, in: Verbum et Ecclesia 29/1 (2008) 14-31 (= idem, in F. Gerrit Immink and Cas J.A. Vos (eds.), God in een kantelende wereld. Geloof en kerk in veranderende contexten, Pretoria/ Zoetermeer 2009, 310-325

• ‘Secular feast and christian feast in Schleiermacher’s Practical Theology and Aesthetics. A theoretical contribution to the study of liturgy and the arts’, in: P. Post, G. Rouwhorst, L. van Tongeren en A. Scheer (red.), Christian feast and festival, (= Liturgia Condenda 12, 185-203), Leuven 2001

• Liturgiek als wetenschap van christelijke riten en symbolen, (= oratie Universiteit van Amsterdam), Amsterdam 2000

 

Books

• Marcel Barnard, Johan Cilliers, Cas Wepener, Worship in the network culture. fields and methods, concepts and metaphors (= Liturgia Condenda 28), Leuven/ Paris/ Walpole MA: Peeters 2014.

• Marcel Barnard, Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Over Evangelical Worship, Thomasvieringen, kerkdiensten in migrantenkerken en ritualiteit op het internet, Zoetermeer 2006

• Marcel Barnard, De dans kan niet sterven. Gerardus van der Leeuw herlezen. Essay over religie en cultuur (= Prof. dr G. van der Leeuw-stichting, Onderbreking 3), Zoetermeer 2004

• Marcel Barnard, Wat het oog heeft gezien: Verbeelding als sleutel van het credo, Zoetermeer 1997

• Marcel Barnard, Een weemoedige tint. Agnosticisme en estheticisme bij Allard Pierson (1831/1896), (= dissertatie Universiteit van Amsterdam), Meppel 1987.

 

Books edited

•    Marcel Barnard en Wessel Stoker (red.), Apocalyps in kunst. Ondergang als loutering?, Zoetermeer: Meinema 2014

.     Louis van Tongeren, Marcel Barnard, Paul Post & Gerard Rouwhorst (eds.), Patterns and Persons. A Historiography of Liturgical Studies in the Netherlands in the Twentieth Century (= Liturgia Condenda 25), Leuven 2010

•    Hans Alma, Marcel Barnard, Volker Küster (eds.), Visual Arts and Religion (= Contactzone 4), Berlin 2009

•    Marcel Barnard en Gerda van de Haar (red.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Meinema, Zoetermeer 2009 (received Netherlands Theology Publication Award 2011)

•    Marcel Barnard, Eward Postma, Klaas Zwanepol (red.), Pelgrimage naar het laatste veld van de vrijheid. Een boek herlezen en een thema overdacht, Budel 2005

•    Marcel Barnard, Margreet Limburg - Klokke, Louis van Tongeren (red.), Zeggen en zwijgen. Oecumenisch gebedenboek voor alledag, Zoetermeer 2005.

•    Marcel Barnard, Paul Post, Els Rose (eds.), A cloud of witnesses. Saints and role models in Christian liturgy (= Liturgia Condenda 18), Leuven 2004

•    Marcel Barnard, Gerben Heitink, Henk Leene (red.), Letter en feest. In gesprek met niek Schuman over Bijbel en liturgie, Zoetermeer 2004.

•    Marcel Barnard, Luco van den Brom, Frits de Lange (red.), Protestants geloven: bij bijbel en belijdenis betrokken, Zoetermeer 2003

•    Marcel Barnard en Niek Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg, Zoetermeer 2002

•    Marcel Barnard en Paul Post (red.), Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de liturgie, Zoetermeer 2001

•    Marcel Barnard, Alle Hoekema, Hanneke Meuling-Korff (red.), Theologie in Mokum. Kerkelijke godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, Zoetermeer 2001.

•    P. Oskamp en N. Schuman (eindred.), M. Barnard, F.G. Immink, J.H. van der Laan, Th.M. van Leeuwen, D. Monshouwer, P. Oskamp, N.A. Schuman, J.H. Uytenbogaardt (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk, Zoetermeer 1998