God in de hedendaagse kunst

Symposium 2017 Figura Divina i.s.m. PTHU en de theologische faculteit van de VU

Datum: 6 april 2017

Locatie: PTHU Amsterdam Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105

Hoe is god uit te beelden op een schilderij of in een beeldhouwwerk? Hoe komt God naar voren in een film, op het toneel of in een roman? Hoe is het onzichtbare in kunst te verbeelden? Meestal speelt een iconoclastisch moment een rol: het verzet tegen het uitbeelden van het onzichtbare of tegen het maken van beelden van God, gevoed door het Bijbelse beeldenverbod. God heeft zijn geschiedenis. We spreken thans met minder grote woorden over Hem dan in het verleden. Veel kunstenaars laten zich niet meer door één religieuze bron inspireren maar putten uit verschillende bronnen. Op het symposium komt God als geheimenis in beeld en woord aan de orde vanuit verschillende visies en vanuit verschillende kunsten.

Meer informatie en programma.

Aanmelden kan via www.pthu.nl/actueel/agenda