CV

1. Curriculum Vitae

 

Marcel Barnard is hoogleraar PraktischeTheologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast was van 2004 tot en met 2019 bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en is hij sinds 2011 ook buitengewoon hoogleraar Praktische Theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika (onbezoldigd). Eerder was hij 'kerkelijk hoogleraar' aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

 

Hij schreef, dikwijls samen met leden van zijn onderzoeksteam, talloze wetenschappelijke artikelendaaronder vele in hoog gekwalificeerde internationale journals. Ook publiceerde hij vele artikelen voor professionals in kerk en samenlevingen schreef hij publicaties voor een breder publiek. Hij redigeerde of redigeerde-medeschreef of schreef-mede meer dan 25 boeken. Marcel Barnard was eerste of tweede promotor bij 22 dissertaties. Hij is Editor-in-Chief van de internationale serie Liturgia Condenda (Peeters, Leuven) en het Yearbook for Ritual and Liturgical Studies (open access), alsmede van de serie Netherlands Studies in Ritual and Liturgy. Hij is of was lid van Editorial Boards of Advisory Boards van een aantal Zuid Afrikaanse theologische wetenschappelijke tijdschriften en van de reeks Utrechtse Studies. Hij won de Theologie Publicatieprijs 2011 voor De Bijbel Cultureel (samen met Gerda van de Haar).

 

Barnard is wetenschappelijk directeur van het Institute for Ritual and Liturgical Studies en van het Onderzoekscentrum Jeugd Kerk en Cultuur. Binnen de universiteit gaf hij van 2016 tot 2020 leiding aan de Graduate Schoolde Commissie Wetenschapsbeoefening, en van 2007 tot 2020 aan het Onderzoeksprogramma Practices.

 

Marcel Barnard was voorzitter van de internationale Onderzoeksevaluatie Commissie Praktische Theologie van de Universiteit van Pretoria, Zuid Afrika (2012), voorzitter van de internationale Visitatiecommissie Onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek (2014), voorzitter van de internationale Evaluatiecommissie Theologie van de Universiteit van StellenboschZuid-Afrika (2018) en voorzitter van de internationale visitatiecommissie Faculty Theology and Religion van de Universiteit van Pretoria, Zuid Afrika (2022)In 2008 en 2009 leidde hij de Commissie Barnard van de Universiteit voor Humanistiek en het Humanistisch Verbond in verband met de implementatie van de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

 

Barnard is senioronderzoeker bij de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiestudies en lid van de Societas Liturgica, An International Society for Liturgical Renewal. Twee maal diende hij als bestuurslid van de Sociëteits Liturgica (2001-2005 en 2015-2019).

 

Marcel Barnard is lid van Teylers Godgeleerd Genootschap en lid van de Wetenschapscommissie van Teylers Museum te Haarlem. Van 2007 tot 2015 was hij toezichthouder bij Museum Catharijneconvent te Utrecht, en van 2011 tot 2017 bestuurslid van de Vermeulen Brauckman Stichting. Hij was van 1993 tot 2008 bestuurslid en voorzitter van de Prof. dr. G.van der Leeuw-stichting, Ontmoetingscentrum van Kerk en Kunst. Van 1994 tot 2004 diende hij als Supervisor en lid van de Werkgroep Liturgische Aspecten van de Nieuwe BijbelvertalingHij is lid van de Maatschappij Der Nederlandse Letterkunde en lid van de redactie van het Jaarboek van de Maatschappij. Al deze nevenfuncties zijn of waren onbezoldigd.

 

Marcel Barnard bezocht het Stedelijk Gymnasium te Leiden en studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1987 promoveerde hij aan die universiteit met een proefschrift over het agnosticisme en estheticisme van Allard Pierson (1831-1896), bij Prof. Dr. E.J. Beker. Daarna was hij predikant in de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, thans de Protestantse Kerk in Nederland (1986-1999). In die kerk is hij nu nog predikant voor bijzondere werkzaamheden (onbezoldigd). Hij was voorzitter van de Commissie Dienstboek van de Protestantse Kerk die het Dienstboek voorbereidde dat in 2016 werd door de Generale Synode van de kerk werd aanvaard als haar Dienstboek.

 

In zijn vrije tijd houdt Marcel Barnard van hardlopen (10 km), wining and dining (rustieke Mediterrane keuken; Wijncertificaat Stichting Vakdiploma Horecaopleidingen [1995]), schilderen (gemengde technieken, olieverf, gouache), en onderzoek naar lokale geschiedenis.

 

Marcel Barnard is getrouwd met Anne Margriet Pot.

 

English:

Marcel Barnard is professor of Practical Theology at the Protestant Theological University (Amsterdam, the Netherlands), has been professor of Liturgical Studies at VU University Amsterdam (2004-2019), and Professor Extraordinary of Practical Theology at the University of Stellenbosch (South Africa) (since 2011). He is research leader of Practical Theology at the Protestant Theological University.

He was born in 1957 in Leiden, the Netherlands, and studied theology at the University of Amsterdam (phd in 1987). He served the (predecessors of) the Protestant Church in the Netherlands as minister (from 1986). Marcel Barnard is married to Anne Margriet Pot.

In his spare time Marcel Barnard loves painting (oil, gouache), as well as Mediterranean cooking and wining (Professional Diploma Wine Knowledge) and running (10k).

 

 

2. Positions

 

Main positions

·       from 2000     Professor of Liturgical Studies/ Practical Theology

o   Stellenbosch University (South Africa), 2011 – present, extraordinary professor

o   Protestant Theological University, 2007 – present, full professor

o   VU University Amsterdam, 2004 – 2019, ‘bijzonder hoogleraar’

o   Utrecht University 2001-2006, ‘ecclesial professor’

o   University of Amsterdam 2000-2001, ‘ecclesial professor’

·       1996 – 2000  Assistant professor of Liturgical Studies, University of Amsterdam

·       1986 – 1999  Church Minister, Netherlands Reformed Church

 

 

Other positions

·       2018               Chair Evaluation Committee Faulty of Theology, Stellenbosch University

·       from 2015      Scientific Director Institute for Ritual and Liturgical Studies (IRILIS)

.        2008 - 2015   Member Supervisory Board Museum Catharijneconvent Utrecht

·       2014               Chair Research Evaluation Committee University of Humanistic Studies

·       from 2013       Member Teylers Theologial Society (Teylers Stichting, Haarlem)

·       2012               Chair Research Evaluation Comm. Practical Theology University Pretoria

·       from 2007      Research Leader Practices PThU

·       from 1998      Senior Researcher Netherlands School for Advanced Studies in Theology

                               and Religion

·       from 1998      Member Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

·       1994 -2004    Supervisor Nieuwe Bijbelvertaling (New Bible Translation)

·       1993-2008     Board Member and Chair of Prof. dr G. van der Leeuw-stichting, meeting

               centre for churh and the arts

Member of several international and national research groups, foundation boards and ecclesial advisory committees

 

Editorial boards

 

- Yearbook for Liturgical and Ritual Studies/ Jaarboek voor Liturgieonderzoek (IRiLiS) (Editor-in-Chief)

- The ‘Liturgia Condenda' series (Peeters, Leuven/ Paris/ Walpole) (Editor-in-Chief)

- The ‘Netherlands Studies in Ritual and Liturgy' Series (IRiLiS) (Editor-in-Chief)

- The ‘Meander’ series (Editor-in-Chief) (until 2019; the series was discontinued)

- Commissie voor het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde;

- Member Editorial Board Practical Theology HTS Theological Studies (until 2020);

- Member Editorial Board In die Skriflig/ In luce verbi;

- Member Editorial Board Verbum et Ecclesia (from August 2021)

- Member Advisory Board Stellenbosch Theological Journal (SJT) (from November 2020)

- Member Redactie Utrechtse Studies (vanaf 2018)